Loading…
This event has ended. View the official site or create your own event → Check it out
This event has ended. Create your own

Afghanistan-uka 2016 går av stabelen mellom 20. og 25. september. Uka er et samarbeid mellom Afghanistankomiteen, Chr. Michelsens institutt (CMI) og Institutt for fredsforskning (PRIO). I tillegg bidrar en lang rekke andre organisasjoner til et stort og variert program. Sentrale afghanske og internasjonale forskere og aktører kommer til Norge for å stå bak talerstolen og delta i debatter. Kultur og brobygging står også på programmet.
Målet med Afghanistan-uka er å plassere Afghanistan øverst på den norske dagsorden. Afghanistankomiteen er initiativtaker og koordinator for uka som blir gjennomført med støtte fra Fritt Ord og Norad.   

The Afghanistan Week 2016 is a cooperation between the Norwegian Afghanistan Committee, the Chr. Michelsen Institute (CMI) and the Peace Research Institute Oslo (PRIO). Our aim is to bring Afghanistan to the top of the Norwegian agenda, bringing Afghan and international experts to Norway to inform and debate.


View analytic
AA

Arne Adolfsen

IMDI Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Arne Adolfsen begynte som seniorrådgiver i IMDI i mai 2016. Han har bred erfaring fra arbeid med barn og unge. Fra 2003-2012 var han seksjonsleder i barnevernstjenesten i Asker med ansvar for tiltak for enslige mindreårige flyktninger. Han har også ledet et NAV-prosjekt om barnefattigdom. Adolfsen har lang erfaring med å jobbe i mottak. Han var mottaksleder ved Dikemark fra 2013-2016, og seksjonsleder på Trandum transittmottak fra 1997-2001. Adolfsen er også fosterfar og mekler i Konfliktrådet.

My Speakers Sessions

Thursday, September 22
 

2:00pm