Loading…
This event has ended. View the official site or create your own event → Check it out
This event has ended. Create your own

Afghanistan-uka 2016 går av stabelen mellom 20. og 25. september. Uka er et samarbeid mellom Afghanistankomiteen, Chr. Michelsens institutt (CMI) og Institutt for fredsforskning (PRIO). I tillegg bidrar en lang rekke andre organisasjoner til et stort og variert program. Sentrale afghanske og internasjonale forskere og aktører kommer til Norge for å stå bak talerstolen og delta i debatter. Kultur og brobygging står også på programmet.
Målet med Afghanistan-uka er å plassere Afghanistan øverst på den norske dagsorden. Afghanistankomiteen er initiativtaker og koordinator for uka som blir gjennomført med støtte fra Fritt Ord og Norad.   

The Afghanistan Week 2016 is a cooperation between the Norwegian Afghanistan Committee, the Chr. Michelsen Institute (CMI) and the Peace Research Institute Oslo (PRIO). Our aim is to bring Afghanistan to the top of the Norwegian agenda, bringing Afghan and international experts to Norway to inform and debate.


View analytic
avatar for Kirkens Nødhjelp/Norwegian Church Aid

Kirkens Nødhjelp/Norwegian Church Aid

Kirkens Nødhjelp er en felleskirkelig diakonal organisasjon for global rettferdighet. Vi arbeider for å beskytte nødlidende, fattige og undertryktes verdighet og sammen med dem kjempe for deres grunnleggende rettigheter – uavhengig av tro, rase, politisk eller religiøs tilhørighet. Vi har støttet afghanske flyktninger og lokalsamfunn i Pakistan siden 1979 og senere i Afghanistan, og vi samarbeider med afghanske sivilsamfunnsorganisasjoner. Våre prioriteringer for 2016-2020 er fredsbygging, levebrød, vann, sanitær og hygiene og humanitær bistand. Styrking av kvinners stilling er en integrert del av alle programmer.   


Norwegian Church Aid is an ecumenical diaconal organisation for global justice. We work with people and organisations around the world in their struggle to eradicate poverty and injustice. We help those whose needs are greatest, regardless of ethnicity, creed, political or religious affiliation.We have been supporting Afghani refugees and local communities since 1979 in Pakistan and later in Afghanistan, and we work in partnership with Afghan civil society organisation. Our priorities for 2016–2020 are peacebuilding, economic empowerment, water, sanitation & hygiene and humanitarian assistance. Empowerment of women is an integral part of all programs.